Krudtuglen

Krudtuglen

Artillerivej 71 A

2300 København S

 

Telefon: 32 57 27 29

E-mail.: 

 

 

 Overordnet beskrivelse af Krudtuglen

 

Med kvarteret på Islands Brygge, tre andre daginstitutioner, en stor græsplæne og Amager Fælled som de nærmeste naboer, ligger Den Integrerede Institution "Krudtuglen" i lyse og næsten landlige omgivelser på Artillerivej 71 A.

 

"Krudtuglen" er en integrerede institution med vuggestue og Børnehave normeret til 46 børnehavebørn(kaldet "Krummer") og 12 vuggestuebørn. 

 

Da børn er selvstændige og helt unikke mennesker med forskellige personligheder og kompetencer er det vigtigt, at de mødes af medarbejder der netop har øje for deres behov og udviklings zone.

 

I stedet for, at tage udgangspunkt i en bestemt pædagogisk retning, ser vi på det enkelte barns behov og udviklingstrin. 

 

Medarbejderne i Krudtuglen benytter en bred vifte af pædagogiske og psykologiske teorier samt Københavns Kommunens Pædagogiske Principper inde for 0-5 års området og Daginstitutionslovgivningen.

 

Der er dog nogle begreber der danner den røde tråd i Krudtuglens pædagogik:

Aldersintegration, selv-og medbestemmelse, respekt, ligeværdighed, dialog og tillid.

 

Derudover er Krudtuglen ikke stueopdelt, men har funktionsrum / Læringsrum i stedet for såsom gymnastiksal, værksted, Kreativitetsrum m.v.

 

Se mere i menuen under "pædagogik og politikker"

 

Vi er 12 fastansatte medarbejdere, i alderen 21-62 år.Ved ansættelse af nyt personale tilstræber vi forskellighed i personalesammensætningen, både hvad angår alder, køn og evner for på den måde, at kunne tilgodese forskellige behov hos børnene og deres familier.

 

 

Ydermere er vi et uddannelsessted, som er tilknyttet UCC Pædagog seminariet Carlsberg i København, hvor vi 2 gange årligt fansætter pædagogstuderende.

 

Ledelsen bliver varetaget af en Bestyrelse, bestående af 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges blandt og af forældrene, ved et  forældremøde i efteråret.

 

I det daglige er institutionen demokratisk ledet, med Pia Lykke Pedersen som ansvarlig leder.